Taalcursus Spaans

Talengroep Flevoland geeft de taal Spaans aan beginners en gevorderden. De cursus wordt gegeven op een nader te bepalen locatie in onderling overleg, afhankelijk van de grootte van de groep en het tijdstip (middag of avond).

Spaans voor beginners
Het accent van de cursus voor beginners ligt uiteraard op de uitspraak en met name op de conversatie. In het begin wordt een deel van de taal zelf en de grammatica behandeld door middel van een bestaande methode. Ook gebruiken wij onze eigen methode, waarbij de uitgangen van werkwoorden goed aan bod komen, omdat men anders de taal niet kan leren spreken. Wij gebruiken luisterlessen en praatlessen, de leerlingen kunnen dan met elkaar praten en elkaar bevragen. Regelmatig nemen wij toetsen af om de vorderingen te bepalen.

Spaans voor gevorderden
Voor de gevorderden ligt het accent nog meer op conversatie. Ook al zal het regelmatig pittig zijn, onze ervaring is: alles is te leren! Wat heel leuk om te vermelden is dat een paar gevorderde leerlingen zelf een thriller in het Spaans hebben geschreven!!